Llista d’abreviatures i símbols

QU
química
quím.
química