Llista d’abreviatures i símbols

OBS
[mot / sentit] obsolet
OP
obres públiques