Llista d’abreviatures i símbols

IMF
indústria de la fusta
IMI
indústries en general
imper.
imperatiu
imperf.
imperfet
IN
informàtica
ind.
indicatiu
inf.
infinitiu
inform.
informàtica
interj
interjecció
inv.
[mot] invariable
IQ
indústria química
IQA
adoberia
ISL
islam
IT
indústria tèxtil
it.
italià