Llista d’abreviatures i símbols

cast.
castellà
cin.
cinematografia
CO
comunicació
com.
comerç
cond.
condicional
conj.
conjunció
constr.
construcció
cristal·l.
cristal·lografia
cv.
cultivar