Llista d’abreviatures i símbols

BB
biblioteconomia
BI
biologia
bibl.
biblioteconomia
biol.
biologia
BO
botànica
BOB
fongs i líquens
BOC
col·lectius vegetals
BOI
plantes inferiors
BOS
plantes superiors
bot.
botànica